Hudium
ICD-10 kod: L27

Hudbesvär orsakade av födoämnen

Hudbesvär orsakade av födoämnen

Allmänt

Många personer med hudbesvär undrar om hudbesvären kan ha med mat att göra. Det finns emellertid få hudbesvär där man kunnat visa en säker koppling till födoämnen, och det är därför sällan som det ges kostråd i samband med hudsjukdomar. Det finns ibland enskilda personer som upplever att deras hudbesvär blir sämre av vissa födoämnen, men man kan oftast inte visa att detta även gäller för större grupper av personer med samma typ av besvär. Vid några typer av hudbesvär kan inverkan från födoämnen spela roll, de vanligaste av dessa diskuteras nedan.

Nässelutslag/urticaria

Nässelutslag (urtikaria) är en vanlig hudsjukdom, och cirka 20 % av befolkningen drabbas någon gång i livet. Vid nässelutslag får man röda eller vita svullna områden som uppstår plötsligt på olika delar av kroppen, och som sedan kan blekna av och flytta sig till andra kroppsdelar. Nässelutslag kan bero på en lång rad olika orsaker, och ofta kan man inte fastställa en orsak till det aktuella besväret. Se även information om klåda, pruritus.

I vissa fall kan nässelutslag uppkomma som reaktion på födoämnen man är allergisk mot, exempel på vanliga födoämnen som orsakar allergier är jordgubbar, fisk eller nötter. Vid födoämnesallergi kan ett blodprov eller ett så kallat pricktest vara av värde för att säkerställa allergin. För personer med allergi mot ett födoämne så är det viktigt att diskutera detta med läkare, samt att få information om vad man bör göra om man skulle råka få i sig det aktuella födoämnet. I vissa fall kan den allergiska reaktionen nämligen vara mycket kraftig.

Man kan också få nässelutslag av icke-allergisk typ av vissa födoämnen. Detta gäller till exempel vissa födoämnen som innehåller så kallade biogena aminer, en sorts naturliga ämnen som finns i kroppen men som kan tillföras i extra mängd när man äter vissa livsmedel. Biogena aminer kan finnas ibland annat rödvin, sill och choklad, och kan ge många olika symtom, som till exempel ett diffust obehag, nässelutslag eller huvudvärk, och reaktionen kan variera från gång till gång. Biogena aminer kan även bildas i vissa livsmedel under lagring, som till exempel lagrad ost, tomat, salami, tonfisk och rökt skinka. Vissa personer är känsligare för dessa ämnen, kanske beroende på olika metaboliska förutsättningar. Om man misstänker att man är känslig för denna typ av ämnen kan man diskutera det med sin läkare, och prova till exempel behandling med antihistaminer.

Rosacea, rosenfinnar

Vuxna kan få en typ av inflammation i ansiktet som kallas för rosacea eller rosenfinnar. Utslagen ser ut som ytliga eller djupa finnar, med rodnade ytliga kärl och ibland förstorade talgkörtlar. Sjukdomen går i skov, och man kan få mer besvär när man intar vissa födoämnen. Ofta försämras man då av sådant som gör att blodkärlen vidgas i ansiktet, som till exempel alkohol, varma drycker eller soppor eller starkt kryddad mat. Även sol och temperaturväxlingar vid till exempel bastubad eller arbete i kylrum eller kök kan försämra besvären.

Atopiskt eksem

Vid atopiskt eksem brukar inte kosten vara av betydelse utom för mycket små barn som har ett besvärligt eksem. I dessa fall bör man göra en allergiutredning för vissa födoämnen, ffa ägg och mjölk. Det är dock viktigt att man gör en relevant utredning innan man utesluter något födoämne ur kosten på barn, och dietist bör kopplas in. För vuxna med atopiskt eksem brukar inte kostfaktorer ha någon betydelse. Se även information om atopiskt eksem, böjveckseksem.

// Läs mer om atopiskt eksem här.

Dermatitis herpetiformis

Dermatitis herpetiformis är en ovanlig hudsjukdom som beror på en överkänslighet mot gluten. Vid denna hudsjukdom får man en mycket kraftig klåda, torra utslag på sträcksidor av armar och ben, och ofta små vätskefyllda blåsor runt armbågar, knän och vid ryggslutet. Diagnosen sätts med ett speciellt hudprov, så kallat immunoflourescens-prov där man kan konstatera speciella antikroppar i vissa hudlager samt även med ett blodprov. Vid dermatitis herpetiformis kan man även ha buksmärtor och förändringar i tunntarmens slemhinna. I lindrigare fall kan tillståndet kontrolleras med enbart glutenfri diet, i svårare fall kan man behöva medicinera.

Granskad av Johanna Bråred Christensson, Specialistläkare inom hud.
Version 1. Uppdaterad 2015-10-21.