Hudium
ICD-10 kod: L20

Atopiskt eksem / böjveckseksem /atopisk dermatit

Atopiskt eksem / böjveckseksem /atopisk dermatit

Skapa behandlingsguide

En ny behandlingsguide har skapats här:

Jag godkänner, skicka länk direkt till e-mail

Test: När jag skickar in så ger jag även mitt medgivande att mina uppgifter sparas

En ny behandlingsguide har skapats här:

En länk har skickats till den angivna e-post adressen.

Allmänt

Atopiskt eksem/böjveckseksem är en inflammatorisk hudsjukdom med torr hud, klåda och rodnade eksemfläckar. Atopiskt eksem är inte smittsamt. Eksemet förebyggs och behandlas med fuktighetsbevarande och mjukgörande krämer och ofta behövs även kortison i kräm eller salva.

Kortison dämpar inflammationen och minskar på så sätt klådan. Upp till 20 % av alla barn i Sverige har eller har haft atopiskt eksem innan de nått skolåldern. Ca 5 % av de med atopiskt eksem får svåra besvär.

Symptom

Atopiskt eksem börjar som torra fläckar på huden, som kan utvecklas till röda kliande utslag, ibland med vätskeblåsor. Hudbesvären börjar oftast före 5 års ålder men kan även debutera i vuxen ålder. Spädbarn får eksem på kinderna som även kan sprida sig till kroppen, ben eller armar. Från tvåårsåldern sitter eksemet ofta i böjveck (armveck, knäveck och på halsen). Hos tonåringar och vuxna finns eksemet vanligen på händer, ansikte, armar eller ben.

För att ställa diagnosen atopiskt eksem väger man samman flera olika faktorer: förekomst av klåda och torr hud, utslagens utseende och plats, samt om patienten eller en nära släkting (förälder eller syskon) har eller har haft atopiskt eksem, astma eller hösnuva, pollen eller pälsdjursallergi.  

Huvudsymptomet vid atopiskt eksem är klåda, och de utslag som uppstår orsakas till stor del av kliandet. Klådan är ofta svår och kan störa sömnen. Eksemet varierar i svårighetsgrad mellan individer och över tiden. När eksemet försämras kliar utslagen, och ju mer man river sig desto värre blir både klådan och eksemet.  Det är relativt vanligt att personer med atopiskt eksem även utvecklar andra allergiska besvär, till exempel allergi mot pälsdjur, pollen, eller gräs och/eller astma.
 

Orsaker

Atopiskt eksem har flera olika orsaker, och både arv och miljö spelar stor roll. Ärftligheten är viktig, och om en eller båda föräldrarna har eksem, astma eller allergier så ökar risken för att deras barn också ska utveckla besvären.  Vid atopiskt eksem är yttersta hudbarriären, det så kallade hornlagret, nedsatt i sin motståndskraft. Ungefär en tredjedel av patienterna med atopiskt eksem har en mutation i en profilaggrin-gen som kodar för ett protein som påverkar bland annat sammansättningen av keratin i det yttersta hudlagret.  Det leder till en försämrad fuktighetsbevarande funktion i huden hos dessa personer. Den försvagade barriären i huden gör att irriterande ämnen lättare tränger igenom huden, och att tvål och vatten lättare torkar ut huden genom att det naturligt förekommande hudfettet löses ut.

Vid atopiskt eksem spelar klimatfaktorer roll, och i Norden är cirka 75% bättre eller läkta i sitt eksem under sommartid. Många upplever också att deras eksem läker eller förbättras under resor till varmare klimat vintertid.

Flera olika faktorer har beskrivits kunna utlösa eller förvärra besvären. Det kan vara bra att känna till dessa, även om inte alla faktorer kommer att spela roll för alla personer med atopiskt eksem:

  • Att duscha eller bada ofta gör huden torrare, vilket leder till ökad klåda. Bad ute i hav eller sjö på sommaren brukar dock vara gynnsamt.
  • Värme kan, liksom svettning, öka obehag från huden och leda till klåda. Klådan är svårare att stå emot nattetid, och många river sig mer då.
  • Att klia och riva på torra och rodnade fläckar försämrar eksemet och ökar både inflammationen och klådan, det blir en ond cirkel, så kallad klåd-cirkel.
  • Försämring vid stress och oro är svårt att värdera, inte minst eftersom klådan vid atopiskt eksem i sig ofta är sömnstörande, vilket leder till mer stress. Många upplever dock försämring i sitt eksem under stressiga perioder i livet.

Vid atopiskt eksem brukar inte kosten vara av betydelse utom för mycket små barn som har ett besvärligt eksem. I dessa fall bör man göra en allergiutredning för vissa födoämnen, ffa ägg och mjölk. Det är dock viktigt att man gör en relevant utredning innan man utesluter något födoämne ur kosten på barn, och dietist bör kopplas in. För vuxna med atopiskt eksem brukar inte kostfaktorer ha någon betydelse. Se även information om hudbesvär orsakade av födoämnen.

En del pollenallergiska personer upplever försämring i sitt eksem under pollensäsongen, och det kan vara av värde att ha en bra behandling mot pollenallergin.

  1. Hos personer med atopiskt eksem är hudens yttersta lager försvagat vilket ger en nedsatt skyddsbarriär. Huden har också en försämrad förmåga att behålla fukt.
  2. Huden blir uttorkad och ett torrt eksem uppstår. Irriterande ämnen, vatten och mikrober släpps igenom den skadade barriären och förstärker inflammationen.
  3. Inflammatoriska celler rekryteras till området vilket skapar en inflammation i huden som ger rodnad svullnad och klåda. Om man river ökar skadan på hudbarriären och även inflammationen i huden.
  4. Eksemet försämras med rodnad, fjällning och såriga områden.

Granskad av Johanna Bråred Christensson, Specialistläkare inom hud.
Version 1. Uppdaterad 2015-10-21.